Kompletní rekonstrukce centra obce Kozlovice

  • Realizace: 08/2022 – 08/2023
  • Investor: Obec Kozlovice
  • Cena: 33.827 mil. Kč

O projektu.

Kompletní rekonstrukce centra obce. Realitzovaly se zpevněné plochy na návsí, komunikace, parkovací místa, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, nové pítko a mobiliář. Součástí zpevněných ploch bylo odvodnění (dešťová kanalizace), přípojka splaškové kanalizace, přípojka vody a ŽB opěrná zeď v délce 13 bm. Zpevněné plochy a parkoviště se realizovaly z žulových kostek – 2342 m2, žulové dlažby – 722 m2 a žulových obrubníků – 660 bm.

Další projekty

TRNÁVKA - CHODNÍK I. ETAPA – ČÁST „A“

Jedná se o vybudování nového chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně odvodnění podél silnice.

OPRAVA CHODNÍKU V OBCI BRUZOVICE V ÚSEKU VELICESTA

Rekonstrukce stávajícího chodníku ze zámkové a zatravňovací dlažby, vybudování části nového chodníku ze zámkové dlažby a oprava odvodnění komunikace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNENÝCH PLOCH AREÁLU FBI

Na příjezdové cestě k hlavnímu vstupu do budovy byla provedena nová konstrukce vozovky, včetně odvodnění. Před hl. vstupem byl vytvořen zvýšený ostrůvek z betonové dlažby.

Kontaktujte Nás!

VIVID stavby s.r.o.

IČO: 01503511

DIČ: CZ01503511

+420 602 764 853

info@vividstavby.cz