Dětské hřiště up. Vocelkova, Petřvald

  • Realizace: 03/2023 – 09/2023
  • Investor: Město Petřvald
  • Cena: 5,022 mil. Kč

O projektu.

Jedná se o vybudování dětského hřiště v areálu mateřské školy. Základem díla jsou nepravidelné zaoblené chodníky s živičným povrchem i ze zámkové dlažby, kolem kterých je umístěno 9 hracích prvků s dopadovou plochou z litého pryžového povrchu, dřevěné štěpky a městského mobiliáře. Součástí dílabylo také realizace nového veřejného osvětlení a oplocení areálu z ocelových svařovaných dílců. Další objekt díla tvořilo vybudování hřiště na kopanou s travnatou hrací plochou včetně zvýšeného oplocení ze žárového pozinku a polypropylenové sítě. Bylo provedeno nové odvodnění dětského hřiště i plochy pro kopanou. Finální práce tvořily jemné terenní úpravy, zatravnění a náhradní výsadba.

Další projekty

TRNÁVKA - CHODNÍK I. ETAPA – ČÁST „A“

Jedná se o vybudování nového chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně odvodnění podél silnice.

OPRAVA CHODNÍKU V OBCI BRUZOVICE V ÚSEKU VELICESTA

Rekonstrukce stávajícího chodníku ze zámkové a zatravňovací dlažby, vybudování části nového chodníku ze zámkové dlažby a oprava odvodnění komunikace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNENÝCH PLOCH AREÁLU FBI

Na příjezdové cestě k hlavnímu vstupu do budovy byla provedena nová konstrukce vozovky, včetně odvodnění. Před hl. vstupem byl vytvořen zvýšený ostrůvek z betonové dlažby.

Kontaktujte Nás!

VIVID stavby s.r.o.

IČO: 01503511

DIČ: CZ01503511

+420 602 764 853

info@vividstavby.cz