TRNÁVKA – CHODNÍK
I. ETAPA – CÁST „A“

  • Realizace: 04/2022 – 08/2022
  • Investor: Obec Trnávka
  • Cena: 3,13 mil. Kč

O projektu

Jedná se o vybudování nového chodníkového telesa ze zámkové dlažby vcetne odvodnení podél silnice. Soucástí chodníkového telesa bylo provedeno zpevnení svahu pomocí palisád a zároven vybudování nové lávky pro peší.

Další projekty

TRNÁVKA - CHODNÍK I. ETAPA – ČÁST „A“

Jedná se o vybudování nového chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně odvodnění podél silnice.

OPRAVA CHODNÍKU V OBCI BRUZOVICE V ÚSEKU VELICESTA

Rekonstrukce stávajícího chodníku ze zámkové a zatravňovací dlažby, vybudování části nového chodníku ze zámkové dlažby a oprava odvodnění komunikace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNENÝCH PLOCH AREÁLU FBI

Na příjezdové cestě k hlavnímu vstupu do budovy byla provedena nová konstrukce vozovky, včetně odvodnění. Před hl. vstupem byl vytvořen zvýšený ostrůvek z betonové dlažby.

Kontaktujte Nás!

VIVID stavby s.r.o.

IČO: 01503511

DIČ: CZ01503511

+420 602 764 853

info@vividstavby.cz