STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNENÝCH PLOCH AREÁLU FBI

  • Realizace: 05/2022 – 09/2022
  • Investor: VŠB-TU Ostrava
  • Cena: 12,69 mil. Kč

O projektu.

Na příjezdové cestě k hlavnímu vstupu do budovy byla provedena nová konstrukce vozovky, včetně odvodnění. Před hl. vstupem byl vytvořen zvýšený ostrůvek z betonové dlažby. V komunikaci jsou uloženy chráničky a kabely na ovládání závory pro vjezd do areálu. Vnitřní část atria je provedena jako klidová zóna se středně vysokou vegetací. Jsou zde místa k sednutí a byla provedena středová dlážděná komunikace pro pěší. Zákoutí jsou krytá kovovými pergolami. Kolem středové klidové zóny byl vytvořen komunikační prostor z litého zabarveného betonu. Součástí jsou také dva vlajkové stožáry, dvojice závor, stojany na kola, nové osvětlení a bylo provedeno opláštění zídky.

Další projekty

TRNÁVKA - CHODNÍK I. ETAPA – ČÁST „A“

Jedná se o vybudování nového chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně odvodnění podél silnice.

OPRAVA CHODNÍKU V OBCI BRUZOVICE V ÚSEKU VELICESTA

Rekonstrukce stávajícího chodníku ze zámkové a zatravňovací dlažby, vybudování části nového chodníku ze zámkové dlažby a oprava odvodnění komunikace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNENÝCH PLOCH AREÁLU FBI

Na příjezdové cestě k hlavnímu vstupu do budovy byla provedena nová konstrukce vozovky, včetně odvodnění. Před hl. vstupem byl vytvořen zvýšený ostrůvek z betonové dlažby.

Kontaktujte Nás!

VIVID stavby s.r.o.

IČO: 01503511

DIČ: CZ01503511

+420 602 764 853

info@vividstavby.cz