Ukázky našich projektů.

Novostavba dětského dopravního hřiště Karviná

Jedná se o kompletní novostavbu Dětského dopravního hřiště včetně budovy zázemí vč. přípojek, výstavbě parkovacích stání, pěších ploch, nového veřejného osvětlení a sadových úprav. Dokončení stavby je plánováno v první polovině roku 2024

Dětské hřiště up. Vocelkova, Petřvald

Jedná se o vybudování dětského hřiště v areálu mateřské školy. Základem díla jsou nepravidelné zaoblené chodníky s živičným povrchem i ze zámkové dlažby, kolem kterých je umístěno 9 hracích prvků.

Nástavba ZŠ Hrádek

Předmětem této zakázky je nástavba na stávající základní školu s polským vyučovacím jazykem v obci Hrádek a navazující stavební úpravy. Předpoklad dokončení realizace je první polovina roku 2024.

Výstavba parkoviště na ul. Dělnická, Havířov.

Předmětem veřejné zakázky byla výstavba 63 kolmých parkovacích stání z ulice Dělnická ve městě Havířově. Součástí stavby byli i rekonstrukce chodníků. výstavba kontejnerového stání, rekonstrukce nástupní plochy požární techniky a nového veřejného osvětlení parkoviště.

Kompletní rekonstrukce centra obce Kozlovice

Kompletní rekonstrukce centra obce. Realitzovaly se zpevněné plochy na návsí, komunikace, parkovací místa, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, nové pítko a mobiliář. 

Úprava části centra Václavovice

Jedná se o novostavbu chodníku s cyklostezkou v centru obce Václavovice v délce 184 metrů. Součástí díla byla vybudována nová ocelová lávka přes místní potok včetně realizace propustku, odvodnění a vydláždění koryta lomovým kamenem

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE V HORNÍCH BLUDOVICÍCH

Jedná se o stavební úpravy, které reší zateplení tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS, výmenu stávající krytiny, přístavbu hasičské zbrojnice včetne stavebních úprav uvnitr budovy a stávající zpevnené plochy sloužící jako príjezd k budově.

OPRAVA ZDRAVOTECHNIKY V OBJEKTU OÚ A IDS V DOBRÉ

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zdravotechniky a dalších vnitřních rozvodu včetně souvisejících stavebních úprav v objektu obecního úřadu a domu služeb v Dobré.

TRNÁVKA - CHODNÍK I. ETAPA – ČÁST „A“

Jedná se o vybudování nového chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně odvodnění podél silnice.

OPRAVA CHODNÍKU V OBCI BRUZOVICE V ÚSEKU VELICESTA

Rekonstrukce stávajícího chodníku ze zámkové a zatravňovací dlažby, vybudování části nového chodníku ze zámkové dlažby a oprava odvodnění komunikace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNENÝCH PLOCH AREÁLU FBI

Na příjezdové cestě k hlavnímu vstupu do budovy byla provedena nová konstrukce vozovky, včetně odvodnění. Před hl. vstupem byl vytvořen zvýšený ostrůvek z betonové dlažby.

Kontaktujte Nás!

VIVID stavby s.r.o.

IČO: 01503511

DIČ: CZ01503511

+420 602 764 853

info@vividstavby.cz