Nástavba ZŠ Hrádek

  • Realizace: probíhá
  • Investor: Obec Hrádek
  • Cena: upřesníme

O projektu.

Předmětem této zakázky je nástavba na stávající základní školu s polským vyučovacím jazykem v obci Hrádek a navazující stavební úpravy. Jedná se o nástavbu multifunkčního prostoru na stávající dvoupodlažní budově základní školy se symetrickou valbovou střechou. Nástavba na původní škole půdorysně respektuje rozměry stávajícího objektu

 

Předpoklad dokončení realizace je první polovina roku 2024.

Další projekty

TRNÁVKA - CHODNÍK I. ETAPA – ČÁST „A“

Jedná se o vybudování nového chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně odvodnění podél silnice.

OPRAVA CHODNÍKU V OBCI BRUZOVICE V ÚSEKU VELICESTA

Rekonstrukce stávajícího chodníku ze zámkové a zatravňovací dlažby, vybudování části nového chodníku ze zámkové dlažby a oprava odvodnění komunikace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNENÝCH PLOCH AREÁLU FBI

Na příjezdové cestě k hlavnímu vstupu do budovy byla provedena nová konstrukce vozovky, včetně odvodnění. Před hl. vstupem byl vytvořen zvýšený ostrůvek z betonové dlažby.

Kontaktujte Nás!

VIVID stavby s.r.o.

IČO: 01503511

DIČ: CZ01503511

+420 602 764 853

info@vividstavby.cz