ZATEPLENÍ A PRÍSTAVBA HASICSKÉ
ZBROJNICE V HORNÍCH BLUDOVICÍCH VCETNE STAVEBNÍCH ÚPRAV VE 2. NP

  • Realizace: 05/2022 – 10/2022
  • Investor: Obec Horní Bludovice
  • Cena: 8,96 mil. Kč

O projektu.

Jedná se o stavební úpravy, které řeší zateplení tepelné izolačním kompozitním systémem ETICS, výměnu stávající krytiny, přístavbu hasičské zbrojnice včetně stavebních úprav uvnitř budovy a stávající zpevněné plochy sloužící jako příjezd k budově. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž rekonstrukce zdravotechniky a dalších vnitřních rozvodu včetně souvisejících stavebních úprav v objektu. Nad nove vyzděným půdorysem prostoru sociálního zařízení a skladu byla provedena nová střešní konstrukce včetně nové krytiny. Dále byly rovněž vyměněny okenní a dveřní výplně. Splaškové vody z objektu byly nove splaškovou kanalizací svedeny do nove osazené betonové jímky (žumpy).

Další projekty

TRNÁVKA - CHODNÍK I. ETAPA – ČÁST „A“

Jedná se o vybudování nového chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně odvodnění podél silnice.

OPRAVA CHODNÍKU V OBCI BRUZOVICE V ÚSEKU VELICESTA

Rekonstrukce stávajícího chodníku ze zámkové a zatravňovací dlažby, vybudování části nového chodníku ze zámkové dlažby a oprava odvodnění komunikace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNENÝCH PLOCH AREÁLU FBI

Na příjezdové cestě k hlavnímu vstupu do budovy byla provedena nová konstrukce vozovky, včetně odvodnění. Před hl. vstupem byl vytvořen zvýšený ostrůvek z betonové dlažby.

Kontaktujte Nás!

VIVID stavby s.r.o.

IČO: 01503511

DIČ: CZ01503511

+420 602 764 853

info@vividstavby.cz