OPRAVA ZDRAVOTECHNIKY
V OBJEKTU OÚ A IDS V DOBRÉ

  • Realizace: 06/2022 – 09/2022
  • Investor: Obec Dobrá
  • Cena: 4,30 mil. Kč

O projektu.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zdravotechniky a dalších vnitřních rozvodu včetně souvisejících stavebních úprav v objektu obecního úřadu a domu služeb v Dobré. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž oprava vnitřní instalace vody, kanalizace a zařizovacích předmětu v objektu obecního úřadu v Dobré. Předmět zahrnuje také rekonstrukci stávajícího větrání sociálních zařízení a nové ventilátory.

Další projekty

TRNÁVKA - CHODNÍK I. ETAPA – ČÁST „A“

Jedná se o vybudování nového chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně odvodnění podél silnice.

OPRAVA CHODNÍKU V OBCI BRUZOVICE V ÚSEKU VELICESTA

Rekonstrukce stávajícího chodníku ze zámkové a zatravňovací dlažby, vybudování části nového chodníku ze zámkové dlažby a oprava odvodnění komunikace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNENÝCH PLOCH AREÁLU FBI

Na příjezdové cestě k hlavnímu vstupu do budovy byla provedena nová konstrukce vozovky, včetně odvodnění. Před hl. vstupem byl vytvořen zvýšený ostrůvek z betonové dlažby.

Kontaktujte Nás!

VIVID stavby s.r.o.

IČO: 01503511

DIČ: CZ01503511

+420 602 764 853

info@vividstavby.cz