Výstavba parkoviště na ul. Dělnická, Havířov.

  • Realizace: 08/2022 – 12/2022
  • Investor: MVEX stavby s.r.o.
  • Cena: 6.54mil. Kč

O projektu.

Předmětem veřejné zakázky byla výstavba 63 kolmých parkovacích stání z ulice Dělnická ve městě Havířově. Součástí stavby byli i rekonstrukce chodníků. výstavba kontejnerového stání, rekonstrukce nástupní plochy požární techniky a nového veřejného osvětlení parkoviště. Celková zastavěná plocha je 1769 m2 a pojízdné betonové dlažby 992 m2.

Další projekty

TRNÁVKA - CHODNÍK I. ETAPA – ČÁST „A“

Jedná se o vybudování nového chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně odvodnění podél silnice.

OPRAVA CHODNÍKU V OBCI BRUZOVICE V ÚSEKU VELICESTA

Rekonstrukce stávajícího chodníku ze zámkové a zatravňovací dlažby, vybudování části nového chodníku ze zámkové dlažby a oprava odvodnění komunikace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNENÝCH PLOCH AREÁLU FBI

Na příjezdové cestě k hlavnímu vstupu do budovy byla provedena nová konstrukce vozovky, včetně odvodnění. Před hl. vstupem byl vytvořen zvýšený ostrůvek z betonové dlažby.

Kontaktujte Nás!

VIVID stavby s.r.o.

IČO: 01503511

DIČ: CZ01503511

+420 602 764 853

info@vividstavby.cz