Úprava části centra Václavovice – část podél potoka – Etapa I.

  • Realizace: 03/2023 – 08/2023
  • Investor: Obec Václavovice
  • Cena: 5.81 mil. Kč

O projektu.

Jedná se o novostavbu chodníku s cyklostezkou v centru obce Václavovice v délce 184 metrů. Součástí díla byla vybudována nová ocelová lávka přes místní potok včetně realizace propustku, odvodnění a vydláždění koryta lomovým kamenem. Délka přemostění 10 metrů. Cyklostezka byla označená fotoluminiscenčními kolečky.

Další projekty

TRNÁVKA - CHODNÍK I. ETAPA – ČÁST „A“

Jedná se o vybudování nového chodníkového tělesa ze zámkové dlažby včetně odvodnění podél silnice.

OPRAVA CHODNÍKU V OBCI BRUZOVICE V ÚSEKU VELICESTA

Rekonstrukce stávajícího chodníku ze zámkové a zatravňovací dlažby, vybudování části nového chodníku ze zámkové dlažby a oprava odvodnění komunikace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNENÝCH PLOCH AREÁLU FBI

Na příjezdové cestě k hlavnímu vstupu do budovy byla provedena nová konstrukce vozovky, včetně odvodnění. Před hl. vstupem byl vytvořen zvýšený ostrůvek z betonové dlažby.

Kontaktujte Nás!

VIVID stavby s.r.o.

IČO: 01503511

DIČ: CZ01503511

+420 602 764 853

info@vividstavby.cz